Mobi-Class

Prezentacja

Regał przejezdny składa się z elementów regału tradycyjnego posadowionych na wózkach pozwalających na jego przesuwanie wzdłuż torów jezdnych. Uzyskuje się w ten sposób dostęp do wszystkich archiwizowanych zasobów z jednego mobilnego korytarza pomiędzy sąsiednimi regałami.

System archiwizacji z regałami przejezdnymi pozwala :

 • podwoić pojemność archiwum;
 • ograniczyć o 50% powierzchnię archiwum przy zachowaniu tej samej pojemności.

Przesuwanie regałów może odbywać się ręcznie (za pomocą uchwytów względnie kółka manewrowego) lub elektrycznie.

O wyborze systemu sterowania decyduje masa regału.

Konfigurację regałów dobiera się w zależności od architektury lokalu i rodzaju dokumentów do składowania.

Typoszereg

Typoszereg regałów przejezdnych Electroclass-u obejmuje:

 • regały na wózkach przeciąganych ręcznie;
 • regały na wózkach sterowanych ręcznie;
 • regały na wózkach sterowanych elektrycznie.

Rozróżnia się zatem regały z wózkami ręcznymi, sterowanymi mechanicznie i sterowanymi elektrycznie.

Obowiązują następujące schematy doboru rodzaju wózka:

 • Ręczny
  Regały o długości max 4 m
  Archiwa podręczne, biura
 • Sterowanie mechaniczne
  Regały o dł. do 10 m
  Archiwa z dokumentami rzadko
  wykorzystywanymi.
 • Sterowanie elektryczne
  Regały o dł. do 12 m
  Archiwa z dokumentami częściej
  wykorzystywanymi.

Budowa regału zależy od rodzaju wybranego wózka. Możliwe są liczne kombinacje wymiarowe półek:

 Długość
półki
 Szerokość
półki
 800  250
 900  350
 1000  400
 1200

Zastosowania

Regały przejezdne wykorzystuje się głównie do archiwizowania znacznych objętości rzadko wykorzystywanych dokumentów: Archiwa.

Regały przejezdne Electroclass-u spotyka się w szpitalach, klinikach, archiwach, bankach, firmach prywatnych.

Regały ręczne o małej głębokości półek (CLASSIC) mogą być instalowane w pobliżu miejsc pracy w archiwach podręcznych.

Dzięki zdalnemu systemowi sterowania zintegrowanemu z wózkami przejezdnymi regały sterowane elektrycznie stosuje się do archiwizacji częściej wykorzystywanych dokumentów.

Wykonania specjalne

Sterowane elektrycznie regały przejezdne Electroclass-u charakteryzują się pewnością działania i prostotą obsługi.

Wyróżnia je system sterowania wózków przejezdnych oparty na jednym automacie. To rozwiązanie techniczne charakteryzuje się niezawodnością działania. Daje również służbom serwisu możliwość zdalnej interwencji.

Przemieszczenia wózka można dokonywać bezpośrednio z ekranu umieszczonego na jednym z regałów, zdalnie lub drogą radiową z terminala na wózku transportowym dokumentów

Zabezpieczenia :
Dostęp do korytarza miedzy regałami jest chroniony kurtyną podczerwieni + czujnikiem od przekroczenia momentu + wyłącznikiem bezpieczeństwa + blokadą zamknięcia korytarza

Estetyka wykonania to często wymieniany przez klientów walor regałów przejezdnych Mobiclass firmy Electroclass.

Dokumentacja


Démo