Zautomatyzowany magazyn dla dokumentów

Prezentacja

Zautomatyzowany mini magazyn SILO wyposażony jest w dwa naprzeciwległe regały, pomiędzy którymi porusza się automatyczna winda. Automat wysuwa (wsuwa) szuflady i transportuje je pomiędzy miejscem składowania i oknami obsługi.

Wyposażenie szuflad dobiera się w funkcji rodzaju archiwizowanych dokumentów.

SILO może przechowywać dokumenty, pudełka z dokumentami, plany czy księgi.

SILO adresowane jest do klientów archiwizujących znaczne ilości dokumentów (od 300 m.b. do wielu km.b. dokumentów), do których wymaga się szybkiego dostępu.

SILO może być wyposażone w 2 do 4 okien dostępu obsługi.

Wymiary SILO każdorazowo dostosowuje się do wymogów klienta.

Pour le stockage de masse de pieces et de composants, le SILO d’ELECTROCLASS apporte une solution.

Le SILO est une solution compacte : constitué de deux structures paralleles de rayonnage pouvant atteindre jusqu’a 10 metres de haut, le SILO est chargés de tiroirs adaptés au contenu a stocker (dossiers, boîtes, plans, films, livres …). Le SILO offre une capacité linéaire de stockage considérable, qui se compte facilement en kilometres. Par sa grande hauteur, cette solution est beaucoup plus efficace dans l’utilisation des metres carrés au sol que les traditionnels rayonnages.

Le SILO est une solution robotisée : une nacelle embarquée dans un mât mobile dans l’allée centrale des rayonnages se charge d’apporter le tiroir au postes de consultation (il peut y en avoir plusieurs). De cette façon, les prélevements sont beaucoup plus efficaces, et le nombre d’opérateurs nécessaires pour réaliser un nombre donné d’entrées-sorties par jour est sensiblement plus faible.

Le SILO est une solution informatisée : par ce moyen les erreurs, disparitions et incidents divers sont fortement diminuées, la traçabilité des transactions est complete, la productivité est améliorée.

Le SILO est une solution sécurisée et d’environnement contrôlé : selon la spécification du cahier des charges établi avec le client, il est possible de prévoir un environnement contrôlé en hygrométrie, en température, et bien entendu de prévoir des systemes anti-incendie.

Quale elementi della gamma va usata per applicazione nella gestione di documentazione ?

Nello stoccaggio di documenti, la carica per vassoio normalmente non supera i 150 kg.

E quindi generalmente il modello SILO 150 che si trovera adattato allo stoccaggio di alte volumi di documenti.

Arrivo di un vassoio carico di pratiche al posto di prelievo

 

Sterowanie

Tak jak inne urządzenia Electroclass-u SILO wyposażony jest w klawiaturę elektroniczną pozwalającą sterować podstawowymi funkcjami użytkownika (przywoływanie półek, wprowadzanie kodów dostępu) jak również funkcjami serwisowymi (archiwizacja alarmów i zadziałania zabezpieczeń, konfiguracja półek).

Typoszereg SILO wyposażony jest w standardzie w złącze RS232C pozwalające na sterowanie z komputera PC.

Electroclass proponuje zestaw 4 programów zarządzających archiwizacją dokumentów :
RAPID ACCES – LOGI CLASS – COMEX – GES DOC.

Typoszereg

yposzereg mini magazynów SILO obejmuje trzy rozwiązania różniące się dopuszczalna masą transportowanej szuflady:

3 typy mini magazynu SILO:

  • 100 Kg
  • 150 Kg
  • 315 Kg

Wybór odpowiedniego typu dokonywany jest w oparciu o średnią gęstość archiwizowanych dokumentów.

Wymiary urządzenia określa się w funkcji indywidualnych warunków panujących u klienta.

Dostęp do urządzenia :
W wersji podstawowej SILO wyposażone jest w 2 frontowe okna dostępu (lewe i prawe). Często instaluje się trzecie okno zarezerwowane dla operacji przyjmowania dokumentów

Dopuszczalny udźwig windy określa typ mini magazynu SILO

Zastosowania

We Francji mini magazyny SILO są wykorzystywane do archiwizacji dokumentacji medycznej. Dla klinik i szpitali SILO stanowi idealne rozwiązanie do archiwizacji dokumentów o różnych formatach (dokumentacja administracyjna, klisze radiologiczne, dokumentacja medyczna

SILO wykorzystywane jest również przez niektóre oddziały administracji (SILO z oknami dostępu obsługi na dwóch poziomach).

Centrum Nauki i Techniki we Francji archiwizuje za pomocą SILO ok. 4 km b. dokumentacji technicznej i planów

We Włoszech system SILO wykorzystywany jest przez wiele bibliotek do przechowywania zbiorów.

Przykładem jest Biblioteka Watykańska

Również we Włoszech sądownictwo powszechnie wykorzystuje SILO firmy Electroclass do przechowywania akt sądowych.


Wykonania specjalne

Produkowany na zamówienie SILO oferuje pakiet opcji dostosowany do konfiguracji przyjętej przez klienta.

  • Boczne okna dostępu obsługi
  • Okna dostępu obsługi wyposażone w wózki lub przenośniki
  • Stanowiska do obsługi zbiorczych zamówień
  • Okna dostępu obsługi wyposażone w podajniki szuflad do wózków transportowych
  • Wentylacja i utrzymywanie wewnątrz stałych parametrów temperatury i wilgotności
  • Wykonania przeciw pożarowe
  • Okna dostępu obsługi usytuowane na wielu poziomach…

Dokumentacja


Demo