Automaty do dystrybucji narzędzi

Prezentacja

 

Automat do dystrybucji narzędzi SUPPLYPOINT składa się z automatycznie sterowanej szafy i Automatyczna dystrybucja narzędzioprogramowania obsługującego urządzenie.

Po identyfikacji użytkownika i sprawdzeniu jego uprawnień automat wydaje / przyjmuje DOKŁADNĄ ILOŚĆ żądanych narzędzi.

Wszelkie operacje są archiwizowane.

Łatwy w obsłudze, automatyczny dystrybutor narzędzi oferuje:

  • Dostęp do narzędzi 24 / 24 h i 7 dni w tygodniu
  • Archiwizację wszelkich operacji
  • Kontrolę dostępu
  • Ograniczenie inwentaryzacji magazynu
  • Dokładne określenie zużycia

W wielu przypadkach po zastosowaniu automatu do dystrybucji narzędzi można oczekiwać 30 % spadku ich zużycia.

Obsługa

 

Automat dystrybucyjny narzędzi SUPPLYPOINT jest urządzeniem prostym w obsłudze. Gwarantuje jednocześnie dobre zabezpieczenie magazynowanych towarów:

1. Użytkownik rejestruje się za pomocą karty magnetycznej lub wpisując na aktywnym ekranie swój kod dostępu.

Interfejs użytkownika, automatyczny dystrybutor narzędzi, ekran wyboru operacji

Interfejs użytkownika, automatyczny dystrybutor narzędzi, ekran wyboru operacji

2. Wyboru potrzebnego narzędzia dokonuje się poprzez:

  • nazwę narzędzia
  • nazwę grupy narzędzi
  • nazwę dostawcy narzędzia
  • określenie grupy maszyna – narzędzie
  • określenie nazwy operacji wykonywanej przez narzędzie;

 

3. Użytkownik zaznacza czy pobiera, czy też zwraca narzędzie

 

 

Interfejs użytkownika automatyczny dystrybutor narzędzi, wybór narzędzia

Wybór narzędzia

4. W przypadku, gdy narzędzie jest pobierane program informuje o ilości dostępnych narzędzi. Użytkownik wpisuje żądaną przez siebie ilość.
W przypadku zwrotu Użytkownik wpisuje ilość zwracanych narzędzi oraz ich stan ( do regeneracji, złomowania, zużyte, nowe).

5. Automat odblokowuje właściwą szufladę zapalając jednocześnie diodę sygnalizacyjną, która ułatwia jej lokalizację.

6. Użytkownik otwiera szufladę ZABEZPIECZENIE POZWALA OTWORZYĆ SZUFLADĘ JEDYNIE DO POZYCJI POZWALAJĄCEJ POBRAĆ / DOKONAĆ ZWROTU ŻĄDANEJ ILOŚCI NARZĘDZI. Użytkownik pobiera / zwraca narzędzia i zamyka szufladę.

 

Dokumentacja


 

Demo