Zarządzanie archiwizacją

Podstawowe własności oprogramowania GESDOC Windows :

GesDoc Windows jest oprogramowaniem do zarządzania archiwizacją dokumentów. Pozwala wprowadzać, wydawać i przyjmować dokumenty do i z archiwum.
Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami do archiwizacji dokumentów (szafy, regały, rotacyjne maszyny składujące, mini magazyny SILO), wykorzystuje protokół komunikacyjny używany we wszystkich urządzeniach marki Electroclass.

GesDoc automatyzuje archiwizację dokumentów.

Zasady archiwizowania dokumentów przy pomocy GesDoc :
GesDoc zarządza i zapamiętuje rozmieszczenie dokumentów jak również ich gabaryty i objętość.
Przy wprowadzaniu nowego dokumentu do archiwum, GesDoc AUTOMATYCZNIE proponuje miejsce dla jego archiwizacji, biorąc pod uwagę stan archiwum i gabaryty dokumentu. Po zatwierdzeniu przez obsługę dokument zostaje zarejestrowany w odpowiednim miejscu archiwum.

GesDoc OFERUJE INTERFEJS UŻYTKOWNIKA DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB, BOGATY W NARZĘDZIA STATYSTYCZNE I / LUB NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA DOKUMENTÓW.

Oznaczanie dokumentów przy pomocy GesDoc :
Oznaczanie dokumentów może przebiegać w oparciu o kryteria alfa numeryczne. Zestaw innych kryteriów (więcej niż 7 kryteriów wyszukiwania) służy pomocą przy wyszukaniu dokumentów i przy opracowaniach statystycznych.

Zestaw kryteriów jest parametryzowany zgodnie z potrzebami każdego administratora. Dodatkowo statystyki są opracowywane w formie pytań zgodnie z wybranymi kryteriami.

Forma GesDoc.
GesDoc oferowany jest w formie 2 odrębnych modułów:

1. Moduł Eksploatacji :
Do wykorzystywania przez użytkownika dla wprowadzania, wydawania, usuwania dokumentów z archiwum i opracowywania podstawowych statystyk. Posługiwanie się nim jest bardzo proste, niemal intuicyjne. Użytkownik ma dostęp jedynie do funkcji koniecznych do manipulowania dokumentami.
2. Moduł Administratora :
Dostępny dla upoważnionych użytkowników, którzy mogą za jego pomocą:

  • Konfigurować systemy archiwizacji
  • Konfigurować dokumenty i pudełka zbiorcze z dokumentami
  • Konfigurować poziomy dostępu użytkowników
  • Konfigurować raporty i tabele dotyczące dokumentów (Opis = N° dokumentu – Oznaczenie = Nazwisko abonenta – Kryterium 1 = Marka telefonu, Kryterium 2 = Powiat….)
  • Konfigurować pytania konieczne do raportów statystycznych: Pytanie 1 = Wszyscy użytkownicy telefonów zamieszkali w powiecie ….
  • Pytania występujące najczęściej są zapamiętywane.

GesDoc jest PROSTY W OBSŁUDZE dzięki specjalnemu interfejsowi użytkownika

GesDoc dzięki szerokim możliwościom konfiguracji ADAPTUJE SIĘ ZNAKOMICIE NA KAŻDYM POLU .

GesDoc dzięki interfejsowi wprowadzania pytań oferuje SZEROKIE MOŻLIWOŚCI STATYSTYCZNE.