Składowanie

Electroclass oferuje

automatyczne systemy magazynowe :oprogramowanie do zarządzania magazynem i systemy magazynowania.

TITAN: karuzelowy automat składujący dla towarów o większych wymiarach. Wybrany towar jest automatycznie dostarczany na poziom obsługi. SPACER: wieża skladująca z automatyczną windą dostarczającą wybrane towary na poziom obsługi. SILO: mini-magazyn z automatem transportującym towary od okna obsługi do miejsca składowania i odwrotnie. OPROGRAMOWANIE: Programy do sterowania urządzeniami składującymi i zarządzające gospodarką magazynową.

Automatyczne regały karuzelowe

Automatyczna wieża pionowego składowania

Automatyczna układnica

Oprogramowanie do zarządzania magazynem