Wieża pionowego składowania

Prezentacja

Wieża JUMPER to zautomatyzowany system pionowego składowania.

Pomiędzy dwoma regałami ciężkiego składowania przemieszcza się platforma, która wybiera szufladę i dostarcza ją do okna dostępu. Urządzenie może być sterowane bezpośrednio przez użytkownika (ekran dotykowy) lub za pomocą komputera (program do zarządzania gospodarką magazynową).

Zalety tego systemu to:

 • Wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczenia, często niezagospodarowanej.
 • Możliwość składowania zarówno towarów lekkich jak i ciężkich.
 • Elastyczny układ szuflad dostosowany do małych i dużych gabarytów.
 • Możliwość wyciągania szuflady poza obrys urządzenia.
 • Konfiguracja urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika

Tradycyjne sposoby przenoszenia napędu za pomocą łańcuchów lub pasków oferują mniejszą trwałość, oprócz tego występuje efekt rozciągania się łańcucha lub paska. W krytycznych sytuacjach, tj. przy naciśnięciu przycisku awaryjnego zatrzymania podczas ruchu platformy z szufladą maksymalnie obciążoną przy prędkości maksymalnej, istnieje realne ryzyko zerwania napędu. W przypadku listwy zębatej efekt taki nie występuje, ma to wpływ na dłuższą trwałość układu przenoszenia napędu oraz na mniej wymagającą konserwację (brak potrzeby naciągania łańcuchów lub pasków zębatych).

Zastosowanie technologii przenoszenia napędu za pomocą listwy zębatej oraz zębatki pozwala na: perfekcyjne pozycjonowanie platformy, bez względu na ciężar szuflady.

 • Dzięki wzmocnionej strukturze szuflad urządzenie JUMPER oferuje wysokie ładowności rzeczywiste, nawet dla szuflad o dużej szerokości.
 • skrócenie czasu pozycjonowania platformy.

Wieża JUMPER wpisuje się w świat automatycznego składowania między takie produkty jak:

 • Maszyna karuzelowa Titan, przeznaczona do składowania nieco mniejszych części
 • Mini magazyn Silo, przeznaczony do masowego centralnego składowania części.

Wieża JUMPER to uniwersalne urządzenie Automatycznego Składowania. Charakteryzuje je:

 • Moc/Odporność,
 • Niezawodność
 • Modyfikowalność

Sterowanie

JUMPER produkcji Electroclass jest wyposażony w ekran dotykowy, który pozwala na obsługiwanie urządzenia (przywoływanie szuflad), jak i na dostęp do jego parametrów technicznych (konfiguracja).

Gama urządzeń JUMPER jest wyposażona w łącze umożliwiające sterowanie urządzeniem za pomocą komputera.

Firma Electroclass oferuje również program do zarządzania magazynem G-STOCK (w połączeniu z urządzeniami Jumper lub niezależnie).

Typoszereg

Gama:

JUMPER dostępny jest w dwóch wersjach ładowności: 300 lub 500 Kg / szufladę.

Standardowe szerokości użyteczne szuflady: 2020/2500/2830/3620/4300 mm (każda inna szerokość szuflady < 4300mm na zamówienie)

Głębokości użyteczne szuflady: 635 lub 825mm.

Zastosowania

Z udźwigiem do 500 kg na szufladę, JUMPER używany jest do magazynowania ciężkich towarów:

 • Magazyny narzędziowe
 • Części i zespoły mechaniczne
 • Śruby

JUMPER pozwala na dostosowanie szuflady do wysokości towaru. Urządzenie można łatwo przystosować do magazynowania towarów o wysokościach od 75 mm do ponad 500 mm…)

System transportu wewnętrznego urządzenia JUMPER (bezpośrednio do góry) pozwala na składowanie luzem małych części, śrubek, nakrętek itp.

Cechy urządzenia JUMPER:

 • Bezpośredni Picking (pobieranie)
 • Udźwig do 500 kg
 • Możliwość dostosowania wysokości

Uwaga:

 • Stosunek dostępnej powierzchni składowania do zajmowanej powierzchni jest szczególnie dobry przy wysokości urządzenia powyżej 4 metrów.

Wykonania specjalne

Tradycyjne sposoby przenoszenia napędu za pomocą łańcuchów lub pasków oferują mniejszą trwałość, oprócz tego występuje efekt rozciągania się łańcucha lub paska. W krytycznych sytuacjach, tj. przy naciśnięciu przycisku awaryjnego zatrzymania podczas ruchu platformy z szufladą maksymalnie obciążoną przy prędkości maksymalnej, istnieje realne ryzyko zerwania napędu. W przypadku listwy zębatej efekt taki nie występuje, ma to wpływ na dłuższą trwałość układu przenoszenia napędu oraz na mniej wymagającą konserwację (brak potrzeby naciągania łańcuchów lub pasków zębatych).

Zastosowanie technologii przenoszenia napędu za pomocą listwy zębatej oraz zębatki pozwala na: perfekcyjne pozycjonowanie platformy, bez względu na ciężar szuflady.

 • Dzięki wzmocnionej strukturze szuflad urządzenie JUMPER oferuje wysokie ładowności rzeczywiste, nawet dla szuflad o dużej szerokości.
 • skrócenie czasu pozycjonowania platformy.

Dokumentacja


Demo