KLIENCI

Apteka Centrum Szpitalnego w DOUAI

10 październik 2018

Problem:

  • oszczędność miejsca, optymalizacja obiegu leków

 „Zabezpieczenie obiegu leków należy rozważać w sposób globalny, od przyjęcia produktu do podania pacjentowi. To znaczy trzeba pamiętać o dwóch składowych: klinicznej i logistycznej”.

Rozwiązanie ELECTROCLASS:

  • 6 regałów obrotowych GIROPHARMA na produkty farmaceutyczne o małej objętości, w tym 1 chłodniczy, wszystkie pilotowane przez oprogramowanie G-STOCK Pharma, które umożliwia zarządzanie zapasami i ich umiejscowieniem w aptece głównej.

Interfejsy:

  • G-STOCK Pharma ma interfejs z MAGH2 oraz CRISTAL NET

Rezultaty:

Oszczędność miejsca, oszczędność czasu pracowników, zmniejszenie zapasów i zabezpieczenie obiegu leków.

Pod względem logistycznym apteka opiera się częściowo na produktach ELECTROCLASS z gamy Giropharma.  „To wyposażenie, z którego korzystamy od około dziesięciu lat - wyjaśnia Pascale GUILLAIN - było częścią projektu zabezpieczenia obiegu leków od strony logistycznej. Na wyposażenie składa się 6 regałów obrotowych, umożliwiających składowanie produktów farmaceutycznych o małej objętości. Pięć regałów jest standardowych, a jeden chłodniczy. Regały są połączone informatycznie z systemem pełny-pusty z odczytem kodów paskowych na etykietach, który jest zainstalowany na oddziałach, i są pilotowane za pomocą oprogramowania ELECTROCLASS G-STOCK Pharma, które umożliwia także zarządzanie umiejscowieniem zapasów w aptece głównej".

W 2008 r., w trakcie przeprowadzki do nowego szpitala, Centrum Szpitalne w DOUAI objęło wszystkie produkty farmaceutyczne zarządzaniem za pomocą oprogramowania G-STOCK Pharma. To oprogramowanie umożliwia pilotowanie i organizowanie wszystkiego.

„G-STOCK Pharma jest połączony interfejsem z jednej strony z naszym oprogramowaniem do zarządzania gospodarczo-finansowego o nazwie MAGH2, a z drugiej strony z naszym oprogramowaniem do wydawania imiennego o nazwie CRISTAL NET. Kiedy produkt przyjeżdża do placówki, to najpierw jest przeprowadzana kontrola ilościowa i jakościowa, po czym jest przyjmowany informatycznie w MAGH2 przez naszych magazynierów. Wejścia są automatycznie i na bieżąco przesyłane z MAGH 2 do G-STOCK Pharma. Następnie G-STOCK Pharma proponuje magazynierom umiejscowienie zapasów. Produkty są układane według porządku informatycznego, który jest zgodny z porządkiem geograficznym, abyśmy mogli zaoszczędzić czas w trakcie układania i pobierania. Zarządzamy mniej więcej 7700 artykułami farmaceutycznymi w aptece w DOUAI, z których połowa stanowi zapas fizyczny administrowany za pomocą G-STOCK Pharma”.

Z drugiej strony łańcucha, na oddziałach, zapasy produktów farmaceutycznych są przetwarzane w systemie pełny-pusty z odczytem kodów kreskowych na etykietach.  „Oprogramowanie G-STOCK to wydajny system, który umożliwia nam zarządzanie umiejscowieniem zapasów w zależności od objętości, dzięki czemu możemy zyskać więcej miejsca. Jest połączone z systemem pełny-pusty, który umożliwia obsługę informatyczną wszystkich zamówień składanych przez oddziały, co umożliwiło nam tym samym całkowite wyeliminowanie papieru. Zarządzanie zapasami jest znacznie bardziej precyzyjne i efektywne. Zalety są liczne i bezsporne. Z jednej strony wszystko ma postać informatyczną, a więc jest zabezpieczone i śledzone, nie używamy już papieru. Z drugiej strony umożliwia nam to utrzymywanie odpowiednich zapasów i oszczędność czasu pracowników. To dosyć ergonomiczne, a ekrany są przyjazne. Muszę przyznać, że urządzenia są naprawdę wydajne”.

Apteka Centrum Szpitalnego w DOUAI , która jest w wysokim stopniu zinformatyzowana i dysponuje zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i mechanicznymi, ma obecnie przewagę na swoimi odpowiedniczkami. Zawdzięcza to „upartemu dążeniu ku lepszemu”, charakteryzującemu tę placówkę, w której każdy oddział mógł wnieść swój wkład w optymalizację obiegu leków: „Sam farmaceuta nie jest w stanie nic zrobić!”.

Pascale GUILLAIN, kierowniczka apteki w Centrum Szpitalnym w DOUAI