KLIENCI

Electroclass zabezpiecza u francuskiego producenta samolotów wyposażenie warte ponad 1 mln EUR

09 styczeń 2019

Prezentacja i potrzeby klienta

Francuski producent samolotów chciał zastąpić specyfikacje procedur i nieporęczne komputery przenośne tabletami dotykowymi i powierzył Electroclass projekt zarządzania swoim wyposażeniem o wartości ponad jeden milion euro. Dzięki sprawnej reakcji biura projektowego, firma Electroclass była w stanie zaproponować rozwiązanie na miarę - TabletBox, dystrybutor automatyczny z drzwiami do zarządzania tabletami i utrzymywania ich w stanie eksploatacyjnym.

Globalne rozwiązanie ELECTROCLASS

Firma Electroclass zaproponowała kompletne rozwiązanie, na które złożyło się szereg urządzeń:

  • 2 dystrybutory 13-drzwiowe
  • 9 dystrybutorów 12-drzwiowych
  • 10 dystrybutorów 9-drzwiowych

Aby składowane wyposażenie zawsze było gotowe do użytku, spółka Electroclass wbudowała w schowki:

  • gniazda zasilania niezbędne do ładowania tabletów i ich akcesoriów
  • połączenie sieciowe niezbędne do synchronizacji tabletów oraz połączenia ich z siecią informatyczną przedsiębiorstwa
  • drzwi z pleksiglasem, aby przeprowadzać szybką inwentaryzację wzrokową naładowanych tabletów
  • wentylację komutatora z siecią urządzeń w trakcie ładowania

Dzięki temu, że każdy tablet ma przypisaną przegródkę w szafie, identyfikowalność wypożyczeń i zwrotów przez pracowników odbywa się według schowków. W przypadku każdego przesunięcia (wypożyczenie / zwrot), tożsamość technika jest ustalana na podstawie identyfikatora firmowego (zdalny chip). Identyfikator użytkownika zawiera jego numer referencyjny, dzięki czemu weryfikacja zezwoleń na dostęp przeprowadzana jest automatycznie według wstępnie zdefiniowanej listy dozwolonego i zablokowanego dostępu.

Dwukolorowa lampka kontrolna informuje o zezwoleniu, umożliwiając szybkie pobranie (lub zwrot). Oprogramowanie administracyjne jest scentralizowane i umożliwia zdalne zarządzanie użytkownikami każdej szafy.

Wyniki projektu

224 tablety o szacowanej wartości ponad 1 mln EUR, utrzymywane w stanie eksploatacyjnym i zabezpieczone w 100%, w 5 zakładach i 21 dystrybutorach.

Dzięki zwymiarowaniu schowków, TabletBox zapewnia integralność i odpowiednie przechowywanie tabletów oraz ich akcesoriów, z uwzględnieniem ergonomii i komfortu użytkowania przez techników, przewidując jednocześnie przyszłe wymiany na nowe tablety (wymiana co 3 lata).

Celem jest zapewnienie możliwości składowania tabletów, gwarantując jednocześnie zabezpieczony dostęp i wydawanie urządzeń zawsze w pełni gotowych do pracy, co pozwala na wyeliminowanie złej jakości i podniesienie wydajności pracowników. Należało przewidzieć także ich ładowanie oraz aktualizowanie zawartych w nich procedur, jak również ich synchronizowanie z siecią przedsiębiorstwa.

Utworzenie dystrybutorów ELECTROCLASS doprowadziło do spadku jakości, a także wzrostu wydajności operatora.