NOTA PRAWNA

Prezentacja ogólna
Jesteś obecnie podłączony do witryny www.electroclass.com, która jest publikowana przez ELECTROCLASS.
Nazwa firmy: ELECTROCLASS
SAS z kapitałem 546 100,00 €
RCS: Meaux B 316 654 441
Siedziba: 12 Avenue Gutenberg – Parc d’Activités Gustave Eiffel – F-77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Dyrektor Publikacji: ELECTROCLASS
Hosting: OVH
Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw dotyczących założenia i działalności serwisu internetowego.

Kreacje
Rozwój: Noovle

Informacje techniczne
Przypomina się, że poufność korespondencji w sieci Internet nie jest gwarantowana i każdy użytkownik Internetu powinien podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przed skażeniem przez ewentualne wirusy krążące w Internecie.

Dane osobiste
Informacje, które wprowadziłeś na stronie www.electroclass.com mogą zostać zapisane w celu ich wyłącznego przetwarzania przez ELECTROCLASS Masz prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania danych zebranych na tej stronie, na warunkach przewidzianych w ustawie nr 78 -17 z dnia 6 stycznia 1978 r. (zmodyfikowany) dotyczący przetwarzania danych, plików i wolności. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z kierownikiem budowy:
– listownie na adres:
12 Avenue Gutenberg – Gustave Eiffel Business Park – F-77600 BUSSY SAINT GEORGES

Linki hipertekstowe
Tworzenie linków hipertekstowych do witryny „www.electroclass.com” wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Publikacji. Łącza hipertekstowe utworzone w kierunku innych witryn z www.electroclass.com nie mogą w żadnym wypadku pociągać za sobą odpowiedzialności ELECTROCLASS.

prawa autorskie
Powielanie lub reprezentowanie, w całości lub w części, stron, danych i wszelkich innych elementów składowych witryny za pomocą jakiegokolwiek procesu lub nośnika jest zabronione i stanowi naruszenie bez zgody wydawcy.