KLIENCI

NAVAL GROUP zabezpiecza dystrybucję SOO i artykułów spawalniczych.

18 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta

Składowanie produktów spawalniczych na regałach w różnych magazynach, a także sposób zarządzania polegający na odnotowywaniu przez spawaczy lub magazynierów przyjęć i zwrotów produktów w zeszycie nie umożliwiały ustalenia dokładnego stanu zapotrzebowania.

Trudno zatem było w tych warunkach kontrolować rejestrowane produkty oraz sprawdzać identyfikowalność artykułów przyjmowanych i wydawanych. Materiały i produkty spawalnicze objęte tym projektem składowania obejmowały głównie niezwykle zróżnicowane materiały eksploatacyjne takie jak elektrody, ale także dużą liczbę wyposażenia uzupełniającego.

„Kiedy dział zakupów prosił nas o przygotowanie prognozowanego zapotrzebowania na produkty spawalnicze na kilka miesięcy, mieliśmy ogromne trudności z wyliczeniem tego zapotrzebowania”.

Rozwiązanie globalne ELECTROCLASS

Optymalizacja składowania produktów była głównym przedmiotem wdrożonego rozwiązania. Najdroższe produkty skorzystałyby istotnie na dystrybucji jednostkowej, zabezpieczonej w 100%: artykuł po artykule bez możliwego odchylenia w stanie zapasów. Najcięższe artykuły i te o największej objętości byłyby składowane w dostosowanych przegródkach: moduły z drzwiami lub szafy. Rozwiązanie powinno zapewnić spadek zapotrzebowania od 10% do 45% w zależności od trybu zarządzania magazynem: 

  • 3 SupplyPoint z szufladami na drobny sprzęt, dzioby, uszczelki, kanały mieszania, wsporniki, klucze.
  • 1 RotoPoint indeksowany oprogramowaniem SupplyPoint na filtry, filtry wstępnego oczyszczania, zabezpieczenia, osłony.
  • 3 LockerPoint z drzwiami do zarządzania tarczami ściernymi, tarczami listkowymi, kapturami spawalniczymi, kapturami szlifierskimi, elektrodami powlekanymi itp.
  • 1 szafa z szufladami na podkładki ceramiczne.

„W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, to zaproponowane przez Electroclass umożliwiło naszym magazynierom całkowicie niezależne zarządzanie zapasami w automacie”.

Wyniki projektu

Po 3 miesiącach prób, pan LE MAREC stwierdził, że test jest rozstrzygający na wszystkich poziomach:

„Istotne ograniczenie zajmowanej przestrzeni oraz system racjonowania przewidziany w ramach rozwiązania umożliwiły realne ograniczenie marnotrawstwa. Dystrybucja uniezależniła się od ograniczeń godzinowych przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa i niezawodności. Wzrosła także wydajność, a konieczność przemieszczania się pracowników tam i z powrotem została wyeliminowana”.

Magazynierzy są zatem na co dzień częściej obecni na swoich stanowiskach pracy. Nowa organizacja produktów umożliwiła poprawę i przyspieszenie ich dystrybucji.

Jeżeli chodzi o usprawnienie przemieszczania się wewnętrznego personelu, oszczędność czasu dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu szacuje się na 25 000 EUR.

Biorąc pod uwagę te pierwsze dane, kierownik projektu szacuje, że amortyzacja zamknie się w ciągu mniej niż trzech lat.

„W związku z tym, że jestem w pełni zadowolony z wyników uzyskanych dzięki ELECTROCLASS, opowiedziałem już o tej marce wszystkim koordynatorom zakładów w ramach grupy, którym bez wyjątku system ELECTROCLASS się spodobał. Zasiałem ziarenko ELECTROCLASS w ich umysłach i mam nadzieję, że ono wykiełkuje!”. 

Koordynator ds. spawania, p. LE MAREC – NAVAL GROUP zakład w Lorient i Kierownik projektu

Fiche application client DCNS