KLIENCI

MAN DIESEL & TURBO optymalizuje zapasy narzędzi tnących, materiałów eksploatacyjnych i SOO w dziale obróbki.

18 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta

Przed zamontowaniem dystrybutorów, składowanie i dystrybucja odbywały się tradycyjnie, to znaczy w szafach z szufladami na klucz. Na każdym stanowisku pracownik gromadził samodzielnie zapas buforowy. Pracownicy wypełniali oświadczenie o zapotrzebowaniu, wyszczególniając oznaczenie produktu i pobraną ilość.

„Nasz ogólny ogląd sytuacji był nieprawidłowy, podobnie nadzór nad narzędziami też był bardzo słaby (…),  wiedząc że mogły się zdarzyć zamówienia części bez posiadania informacji, czy są one jeszcze w zapasie lub czy jest zapas buforowy przy maszynie”.

Rozwiązanie globalne ELECTROCLASS

„Chcieliśmy wybrać wyspecjalizowanego dostawcę, zachowując jednocześnie maksymalną elastyczność pod względem konfiguracji sprzętu: firma ELECTROCLASS spełniała obywa te warunki”.

Dystrybutor SupplyPoint zainstalowany na początku umożliwiał zarządzanie 169 artykułami (o wartości 125 000 EUR) przy 32 000 zużywanych jednostkach i 2700 pobraniach rocznie. Uzupełnienie inwestycji polegało na zamontowaniu kolejnych 5 szaf LockerPoint oraz dystrybutora RotoPoint na 127 kolejnych artykułów (o wartości 145 000 EUR) przy 28 000 zużywanych jednostkach rocznie. Jedno i to samo oprogramowanie na jednym centralnym urządzeniu informatycznym steruje całym wyposażeniem.

Obecnie około 200 osób korzysta z rozwiązań ELECTROCLASS: operatorzy maszyn, nastawiacze, monterzy pobierający sprzęt z dystrybutorów. Po okazaniu identyfikatora, użytkownik uzyskuje dostęp do menu rozwijanego, które proponuje mu narzędzia i SOO dostosowanego do jego stanowiska pracy.

„Montaż został przeprowadzony w rekordowym czasie: dystrybutor SupplyPoint został zintegrowany i osiągnął gotowość eksploatacyjną w mniej niż trzy miesiące, a w przypadku RotoPoint integracja trwała jedynie kilka dni”.

Wyniki projektu

To postępowanie zapewniło doskonałą identyfikowalność operacji i sporządzanie odrębnych statystyk według maszyny, sektora prac i obszaru produkcji. 

„Dzięki SupplyPoint i RotoPoint mieliśmy możliwość zarządzania wszystkim, kontrolowania wszystkiego i nadzorowania całości operacji z jednego miejsca - a wszystko to w ogólnym kontekście dbałości o oszczędności”.

Pan CUARTERO poinformował ponadto, że urządzenia ELECTROCLASS ułatwiły zarządzanie zapasami materiałów eksploatacyjnych, a także poprawiły codzienne warunki pracy operatorów. Ponadto, w razie urlopu pracownika, system jest tak zaprogramowany, aby zachować operacyjność 24h przez siedem dni w tygodniu i być w stanie dostarczać sprzęt w sposób niezależny przez 15 dni.

„Dzięki amortyzacji w czasie krótszym niż 2 lata i oszczędnościach rocznych rzędu niemal 60 000 EUR (…), to rozwiązanie okazało się całkowicie rentowne, zważywszy że nasz roczny budżet na materiały został zredukowany o 25% w porównaniu do 2 ostatnich lat poprzedzających montaż urządzeń”.

Opinia Raphaëla CUARTERO, Kierownika ds. inżynierii przemysłowej i utrzymania ruchu

Fiche Application client Man Diesel & Turbo