KLIENCI

Służba zdrowia sił zbrojnych - projekt SINAPS / G-STOCK

10 październik 2018

Sytuacja klienta

Urbanizacja programów do zarządzania zautomatyzowanymi składami w magazynach służby zdrowia sił zbrojnych w połączeniu dwukierunkowym z oprogramowaniem SAP.

Projekt SYNAPS polega na zastąpieniu oprogramowania RADARS przez komercyjny ERP zintegrowany z G-STOCK do zarządzania miejscem w zautomatyzowanych regałach.

Zarządzanie obejmuje 4 placówki rozlokowane na terenie Francji.

Nasz wkład

  • Zdefiniowanie procesu zarządzania magazynem na podstawie trybu funkcjonowania ERP SAP.
  • Zarządzanie zapasami i miejscem.
  • Zadbanie o identyfikowalność przesunięć.
  • Pilotowanie zautomatyzowanych regałów marki ELECTROCLASS.
  • Wykorzystanie oprogramowania G-STOCK i parametryzacja jego wersji do obsługi wielu magazynów.
  • Opracowanie interfejsów z modułem WM SAP

Korzyści klienta

  • Ujednolicenie oprogramowania WMS we wszystkich placówkach.
  • Użytkowanie interfejsu z SAP w czasie rzeczywistym.
  • Precyzyjne i dynamiczne zarządzanie miejscem na regałach.