KLIENCI

Poprawa utrzymania w stanie eksploatacyjnym pojazdów ratowniczych (VSAV) z komendy SDIS 37

10 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta:

W celu poprawy koordynacji operacyjnej różnych jednostek ratowniczych stworzono Centrum powiadamiania ratunkowego Indre et Loire (CETRA). Centrum polega na współpracy Centrum Operacyjnego Straży Pożarnej na szczeblu departamentu (CODIS), które zajmuje się koordynacją interwencji straży pożarnej, z Dyspozytornią Medyczną (SAMU), do zadań której należy obsługa alarmowych zgłoszeń medycznych. To współdzielenie zasobów osobowych i technologicznych umożliwiło podniesienie jakości wymiany informacji i działań służb ratowniczych, dzięki udoskonaleniu zarządzania pojazdami ratowniczymi (VSAV) i ich interwencjami.

„Komenda SDIS 37 szukała rozwiązania, które nie wyłączyłoby z funkcjonowania pojazdów VSAV i w związku z tym konieczne było przemyślenie sposobu wydawania wyposażenia medycznego tychże pojazdów”.

Każdy pojazd VSAV jest wyposażony w zapas wyposażenia medycznego, na które składają się leki i różne urządzenia. Po każdej interwencji zapas spada poniżej progu minimalnego, dlatego VSAV jest uznawany za „wyłączony z ruchu” i nie można go skierować do interwencji. Każda interwencja i przejazd VSAV do sacji pogotowia CHU Trousseau w Tours zabiera od 20 do 40 minut. Zważywszy na liczbę interwencji (21 165 pomocy udzielonych osobie w 2006 r. oraz 2903 wypadków na drodze publicznej), unieruchomienie pojazdu VSAV z powodu zbyt niskiego poziomu zapasów wyposażenia medycznego stało się opcją nie do przyjęcia. W świetle powyższego komenda SDIS 37 szukała rozwiązania, które nie wyłączałoby z funkcjonowania pojazdów VSAV i w związku z tym konieczne było przemyślenie sposobu wydawania wyposażenia medycznego do tychże pojazdów. Aby zaspokoić zapotrzebowanie komendy SDIS 37, firma ELECTROCLASS zaproponowała dystrybutor zabezpieczony SupplyPoint dostosowany do jej potrzeb.

Zastosowanie u klienta:

  • Optymalizacja uzupełniania wyposażenia pojazdów VSAV komendy SDIS 37 dzięki dystrybutorowi zabezpieczonemu SupplyPoint.

Studium i opis rozwiązania:

Ostateczne rozwiązanie zainstalowane w centrum CETRA składa się z jednego dystrybutora dwukolumnowego na artykuły o niewielkiej objętości i modułu 18-drzwiowego o trzech różnych rozmiarach na artykuły o większej objętości. Całość jest pilotowana przez specjalne oprogramowanie, które umożliwia analizowanie w czasie rzeczywistym stanu zapasów dystrybutora.

Każdy artykuł jest przypisany do szuflady lub przegródki dystrybutora zabezpieczonego. Aby zagwarantować zabezpieczony dostęp 24h przez siedem dni w tygodniu, dystrybutor SupplyPoint został wyposażony w taki sam czytnik identyfikatorów, jak ten umożliwiający dostęp do komendy SDIS 37 oraz centrum CETRA. Ponadto dzięki dystrybutorowi SupplyPoint zadbano także o uzupełnianie w trybie ciągłym wyposażenia pojazdów VSAV. W trakcie dezynfekcji pojazdów VSAV w centrum CETRA, główny pielęgniarz w pojeździe VSAV może uzupełnić zapasy wyposażenia VSAV w ciągu kilku minut. W ten sposób po każdym przyjeździe do szpitala CHU Trousseau, pojazd VSAV, przejeżdżając przez centrum CETRA w tej samej placówce, jest przywracany do stanu gotowości operacyjnej.

Uzyskane wyniki:

Wdrożenie rozwiązania SupplyPoint umożliwiło zatem zapobieganie niedoborom zapasów, dzięki jednoczesnej informacji o stanie zapasów. Za każdym razem, kiedy próg graniczny uzupełniania zapasów zostaje przekroczony, wiadomość e-mail jest automatycznie przesyłana do apteki komendy SDIS 37.

Rozwiązanie SupplyPoint wdrożone w centrum CETRA umożliwia kierownikowi ds. uzupełniania zapasów SupplyPoint zorientowanie się zdalnie i w czasie rzeczywistym w stanie zapasów, szczegółowym zużyciu (dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne), artykułach poniżej progu uzupełniania zapasów, niedoborach zapasów, nadmiernym zużyciu i wszystkich działaniach wykonanych w dystrybutorze SupplyPoint przez każdą osobę, która ma do niego dostęp.

Rozwiązanie SupplyPoint wdrożone przez firmę ELECTROCLASS w centrum CETRA zapewnia zatem podwójną korzyść, a mianowicie jest elastyczne pod względem użytkowania i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, umożliwiając ciągłe uzupełnianie zapasów w pojazdach VSAV.

 „SupplyPoint umożliwia zdalne sprawdzanie w czasie rzeczywistym szczegółowego zużycia i wszystkich działań przeprowadzonych w dystrybutorze”.

Kierownik apteki, porucznik Dalhet, stwierdził, że: „Wdrożenie dystrybutora SupplyPoint firmy ELECTROCLASS pozwoliło nam zaoszczędzić cenny czas przy przywracaniu pojazdu VSAV do stanu gotowości operacyjnej. Ta oszczędność czasu przekłada się na szybkość interwencji i pomoc ofiarom”.