KLIENCI

ELECTROCLASS wdraża dystrybutor SupplyPoint w centrum szpitalnym Parc w TAVERNY (95)

10 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta:

Centrum Szpitalne Parc to ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy ze 120 łóżkami na oddziale kardiologii i pneumologii. Apteka w tym szpitalu przygotowuje dawki leków do podania i codziennie wydaje imiennie środki lecznicze na podstawie oprogramowania do przepisywania leków, które obsługuje całą placówkę. Na każdym oddziale jest szafa z lekami przeznaczonymi do udzielenia pomocy medycznej w stanach nagłych. Zapasami zarządza apteka i uzupełnia je raz w tygodniu.

Szafa oddziałowa, mimo że zarządzana przez pracowników apteki, stwarzała wiele problemów organizacyjnych: przenoszenie preparatów na oddział w ramach zarządzania zapasami, inwentaryzacje i zarządzanie lekami przeterminowanymi z rzadka przeprowadzane przez pielęgniarki oddziałowe, powtarzająca się obecność produktów farmaceutycznych wyjętych z blistrów oraz blistrów bez terminu ważności.

Mimo dużej inwestycji zrealizowanej przez aptekę, przeglądy i kontrole apteki oraz szaf wykazują raz po raz niezgodności. Dodatkowy czas pracy laborantów nie wchodził w grę, postanowiono zatem poszukiwać innowacyjnych rozwiązań technicznych. Przeanalizowanych zostało wiele możliwości, między innymi SUPPLYPOINT firmy ELECTROCLASS.

„Wdrażanie rozwiązania w aptece zajęło pół dnia: parametryzacja szafy, dostosowanie narzędzi do zarządzania, wypełnienie szuflad. Na oddziale kardiologicznym, dystrybutor SUPPLYPOINT został umieszczony w pokoju zabiegowym. Szkolenie na oddziałach związane z parametryzacją identyfikacji biometrycznej przebiegło bardzo sprawnie”.

Wyniki i relacja klienta:

Rozwiązanie ELECTROCLASS zapewniło wiele korzyści, takich jak prostota wdrożenia: szafa jendnokolumnowa z wbudowaną częścią informatyczną, szuflada na jeden typ leków, ograniczenie zużycia przez oddziały do jednostkowych wydań, prostota projektu, ograniczony koszt. Dystrybutor SUPPLYPOINT został umieszczony na oddziale kardiologicznym z 30 łóżkami. Wybór dystrybutora podyktowany był wieloma kryteriami z myślą o ograniczeniu ryzyka: niewiele stanów zagrażających życiu, stosunkowo niska rotacja leków, ograniczone wydawanie produktów leczniczych umożliwiające zakup tylko jednej szafy jednokolumnowej, zamknięcie podczas weekendu, co ogranicza problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Zamontowaliśmy szafę jednokolumnową z 46 szufladami, z których każda przeznaczona jest na jeden lek. Podłączona została najpierw przez sieć Wi-Fi placówki. Wprowadzono identyfikację biometryczną (odciski cyfrowe) personelu medycznego, aby ograniczyć ryzyko błędów. Ten montaż posłużył za test przed przyszłym wdrożeniem tej koncepcji w całej placówce.

„Dystrybutor SupplyPoint pozwolił zmniejszyć zapasy w szafach z lekami do udzielania pomocy medycznej w stanach nagłych. Dzięki temu możliwe było obniżenie kosztu tego rozwiązania technicznego. Szafy do zarządzania środkami odurzającymi mogą zostać zamonotowane w każdej placówce dysponującej elektroniczną dokumentacją przyjęcia pacjentów. Takie zastosowanie bardzo szybko zapewnia rentowność inwestycji”.

Opinia Jean-Luca PONS, Kierownika apteki w szpitalu w TAVERNY