Wydawca treści

Zarządzanie magazynami 13. bazy BSMAT w Moulins

05 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta

W ramach usprawniania zarządzania zapasami dwóch magazynów Ministerstwa Obrony Narodowej, SIMMT wdroży w kwaterze funkcyjnej rozwiązanie WMS G-STOCK zintegrowane z Sim@t. Oprogramowanie do zarządzania G-STOCK zostanie następnie wdrożone w 17 placówkach o profilu MCO-T.

„W związku z tym, że oprogramowanie G-STOCK zostało już wdrożone w wielu placówkach Ministerstwa Obrony Narodowej, firma ELECTROCLASS ma dogłębną znajomość naszego środowiska i naszych sposobów funkcjonowania”.

Opracowane na miarę przez ELECTROCLASS z zamiarem jak najlepszego zaspokojenia potrzeb SIMMT w Moulins, oprogramowanie G-STOCK pozwala:

  • usprawnić zarządzanie zapasami;
  • zapewnić skuteczne zarządzanie wieloma magazynami;
  • usprawnić organizację serwisów.

Nasz wkład

Tryb projektowy przez 2 lata:

  • Definiowanie specyfikacji / rozpoznawanie potrzeb;
  • Integracja funkcjonalności istniejących programów i wszystkich pomniejszych aplikacji dodatkowych z istniejącym WMS;
  • Testy przydatności;
  • Odbiór / test działania;
  • Włączenie do produkcji i kontrola prawidłowości funkcjonowania przez okres jednego miesiąca.

Korzyści klienta

  • Racjonalizacja systemu informatycznego;
  • Integracja aplikacji dodatkowych.


Opinia Jérôme BARTHOUX, Starszy technik ds. badania i produkcji