Aplikacje dla klientów

BONBONWEB optymalizuje swoje składowanie i dba o niezawodność przygotowywanych zamówień.

02 październik 2018

Prezentacja i potrzeby klienta

Początkowo firma HORIZON 2000 dysponowała przewymiarowanym budynkiem na składowanie przyjmowanego towaru i przygotowywanie zamówień. Przyjmowane produkty były składowane na regałach, co skłaniało osoby przygotowujące zamówienia do podchodzenia i ręcznego pobierania artykułów, według informacji przekazanych ustnie. System odstawczy na potrzeby przygotowywania zamówień był wsunięty w ciasne miejsce.

„Największe trudności sprawiało poukładanie wszystkich naszych gam wyrobów delikatesowych na przeznaczonych dla nich miejscach składowania, ich łatwe odnajdywanie, odpowiednie zarządzanie (FIFO) oraz zarządzanie datami przydatności do spożycia”.

Brak optymalizacji i identyfikowalności był przyczyną dużej liczby błędów w zamówieniach, co wiązało się czasami ze znacznymi stratami. W obliczu trudności zarząd firmy HORIZON 2000 postanowił znaleźć szybko rozwiązanie do składowania dostosowane do swoich potrzeb, które w szczególności:

  • Poradzi sobie z rozwojem działalności poprzez zoptymalizowanie przestrzeni do składowania;
  • Poprawi zadowolenie klientów poprzez podniesienie niezawodności przygotowywania zamówień;
  • Zapewni wzrost wydajności poprzez zwiększenie kontroli zapasów i zmniejszenie liczby operatorów;
  • Skróci czas przetwarzania zamówień.

„Firma ELECTROCLASS przekonała nas do siebie, bo zaprezentowała całościowe rozwiązanie, obejmujące wyposażenie i oprogramowanie w postaci jednego partnera do rozmów, dostawcy i wykonawcy. Realizacja projektu trwała 3 miesiące, co było prawdziwym wyzwaniem, z którego firma ELECTROCLASS wywiązała się doskonale, trzymając się ściśle terminów, zarówno jeżeli chodzi o część sprzętową, jak i logistyczną. Projekt objął wsparcie klienta, które było zawsze dostępne”.

Firma ELECTROCLASS zaproponowała wdrożenie dwóch wieży do składowania o wysokości 7 metrów każda z podwójnym dostępem przód / tył. Jeden bok umożliwia składowanie przyjmowanych towarów, a drugi jest przeznaczony do pobierania artykułów i przygotowywania zamówień. W ten sposób dwa zespoły (przyjęcie / przygotowywanie zamówień) mogą pracować bez żadnych przeszkód równolegle i niezależnie, korzystając z tych samych wież do składowania. Każda z tych wież jest wyposażona w szuflady zaprojektowane pod kątem wymiarów opakowań produktów.

„Rozwiązanie ELECTROCLASS pozwala nam sprostać dużemu napływowi zamówień, a jeden operator jest w stanie obsługiwać na raz do 25 zamówień. Przed wdrożeniem tego rozwiązania, firma HORIZON 2000 była zmuszona regularnie wycofywać 5% swoich zamówień. Na dzień dzisiejszy, w zależności od sezonu, HORIZON 2000 obsługuje od 5000 do 7000 linii zamówień dziennie z całkowitą niezawodnością”.

Oprogramowanie do zarządzania G-STOCK opracowane przez ELECTROCLASS, steruje tymi wieżami do składowania. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych do skanowania towarów przyjmowanych i tych, które służą do przygotowywania zamówień, zapewnia oszczędność czasu. WMS G-STOCK jest zintegrowany z handlowym oprogramowaniem do zarządzania, wykorzystywanym w firmie HORIZON 2000.

„Wzrost wydajności, ograniczenie błędów w zamówieniach, optymalizacja relacji z klientami, wzrost zadowolenia klientów, prawidłowe zarządzanie datami przydatności, sprawna identyfikacja zaszeregowania według stref produktów. (…) Jeżeli mielibyśmy zaczynać wszystko od początku, dokonalibyśmy bez cienia wątpienia tego samego wyboru”.

Opinia Sébastiena WALTENERA, członka zarządu firmy HORIZON 2000.